Nask Base Vaardigheden
Nr Omschrijving uitleg Film / animatie Oefeningen
V 1 Kennis
Grootheid en eenheid.
  Grootheden eenheden
V2 Vaardigheid
Metriek.
Omrekenen snelheid/tijd
Oefeningen Metriek excel
V3 Vaardigheid
Wetenschappelijke notatie.
Miniatuur
  Wetenschappelijk 1
Wetenschappelijk 2
Significantie
V4 Vaardigheid
Formule omzetten.
Oplosmethode GFIBAC.
     
V 5 Vaardigheid
Evenredig.
     
V 6 Vaardigheid
Omgekeerd evenredig.
     
V 7 Vaardigheid
Lineair.
     
V 8 Vaardigheid
Grafiek.
     
V 9 Vaardigheid
Evenwijdig.
   
V 10 Vaardigheid
Loodrecht.
 
V 11 Vaardigheid
Hoeken meten.
   
V 12 Werkplan    
V 13 Verslag    


Laatste aanpassing :