Serie schakeling.

Kenmerken

  1. Onderdelen zitten in eenzelfde kring zonder vertakkingen.
  2. De stroom is overal hetzelfde
  3. De spanning (energie die de elektron bij zich heeft) moet verdeelt worden over de gehele schakeling.
  4. De vervang weerstand is groter dan de grootste weerstand.

 

Voor elk onderdeel U = I x R

 

Voor de schakeling

 

Utot = U1 + U2 + ....

Itot = I1 = I2 = ....

Rv = R1 + R2 + .....

 

De vervangweerstand Rv wordt voor de gehele stroomkring ook wel de totale weerstand Rtot genoemd.

Parallel schakeling.

Kenmerken

  1. Onderdelen hebben een eigen stroomkring.
  2. De stroom wordt verdeelt over de onderdelen.
  3. De spanning (energie die de elektron bij zich heeft) is alleen nodig voor één onderdeel.
  4. De vervang weerstand is kleiner dan de kleinste weerstand.

 

Voor elk onderdeel U = I x R

 

Voor de schakeling

 

Utot = U1 = U2 = ....

Itot = I1 + I2 + ....

1/Rv = 1/R1 + 1/R2 + .....

 

De vervangweerstand Rv wordt voor de gehele stroomkring ook wel de totale weerstand Rtot genoemd.

Rekenen aan serie en parallel

U & I meters in een schakeling

De vervangweerstand serie

De vervangweerstand parallel

De vervangweerstand II

De serie en parallel schakeling