Voor een goede werking van deze site denk aan de onderstaande programma's

Download Adobe Reader     Download Macromedia Flash Player   Get Adobe Shockwave Player  java.com 
Download voor Office 2003 om docx (2007 en 2010) te kunnen lezen
Natuurkunde Physics Practica, Projecten en Excursies

vaardigheden

Digitale leermiddelen in het VO
Wiskunde   Techniek

Voor info of  toevoegingen mail naar info@betavakken.nl                              Contact