2H Rekenen met snelheid

Grootheden en eenheden


Grootheid: Onderwerp en meetbaar

Eenheid: De maat waarin je meet.


Omrekenen


Metriek

    1 km   =   1000m


Tijd

    1 h     =  60 min = 3600 s

    1 min =  60 s

    1 dag  = 24 h

    1 Jaar  = 365 dagen


Snelheid


    1 m/s  = 3,6 km/h


Rekenen


vgemstot / ttot


Uit verhaal:

Afstand en tijd mag je altijd optellen

stot = s1 + s2 + ....

ttot = t1 + t2 + ....


Uit grafiek

neem de top van de grafiek in een s-t diagram om s en t af te lezen.

Rekenen met snelheid 1                                       Rekenen met snelheid 2