3T Luchtdruk


Lucht

Lucht is een stof die iets weegt. Boven ons zit meer dan 10 km lucht. Wij merken dat niet maar op onze huid staat op elke vierkante centimeter een pak melk. Doordat de lucht van onder en boven drukt merken we dat niet.


De luchtdruk kunnen we meten met een barometer 


De druk meten we in Pascal (Pa) of bar

1 Pa is 1N/m2

1 mbar = 100 PaManometer

Staat op nul als de buitluchtdruk gelijk is aan de druk in de meter.

Bij overdruk (buiten de meter meer) wordt het membraan omhoog geduwd en slaat de meter uit.


De absolute druk is de totale luchtdruk.
Abs druk = luchtdruk + overdruk


De gasdruk is de druk van het gas op de buitenwand.