3T Vermogen en Energie

Vermogen (P in W)


De energie die een apparaat in één seconde gebruikt.


Spanning (U in V)


De energie van een deeltje


Stroom (I in A)

Aantal deeltjes per seconde

P = U x I

Energie (E in kWh)


De energie die het apparaat verbruikt.Vermogen (P in kW)


De energie die een apparaat in één seconde gebruikt.


tijd (t in h)

De tijd die het apparaat aan staat.

1h = 60 min     1 min = 60s

1h = 3600s


E = P x t

Belangrijke punten


Netspanning / thuis 230V


Maximale stroom thuis per groep 16A


Maximaal vermogen 230 x 16 = 3680 W


Energie mag je altijd optellen


Vermogen optellen twee mogelijkheden


  1. Maximale vermogen groep mag je vermogen optellen.
  2. Als je de totale energie berekend en alle appraten staan even lang aan


Anders nooit vermogen optellen.

Copyright © All Rights Reserved W.tomassen