2T Toonhoogte en frequentie

Trillingstijd


T in s   (seconde)

De tijd van een trillingFrequentie beinvloeden


Langer = lager


Losser = lager


Dikker = lager

gitaar snaar 3
Gitaar snaar
gitaar snaar 2

Frequentie en Trillingstijd

Een afbeelding op een scherm duurt 0,1 s.


De trillingstijd = de tijd / aantal trillingen

De trillingstijd (1) = 0,1 / 3 = 0,033s

De trillingstijd (2) = 0,1 / 5 = 0,02 s

De trillingstijd (3) = 0,1 / 16 = 0,0625 s 


0,1 pas 10 x in 1 seconde
aantal trillingen x 10 = frequentie


Of frequentie = 1/ Trillingstijd

De frequnetie = 1/0,033 = 30 Hz

Frequentie

:0,1


aamtal

3

30 HZ

ijs in s

0,1

1


;0,1


Trillingstijd

;3


aantal

3

1

tijd in s

0,1

0,033 s


:3


Frequentie


f in Hz   (Hertz)

Aantal trillingen in 1 s2 trilling in 1 s is 2 Hz


Frequentiebereik:
Het gebied waarbinnen je kan horen
Voor mensen tus de 20 Hz en 18.000Hz

Kleine kinderen kunnen tot 22.000 horen.