3H Warmte energie
Dompelaar
Waterkoker

Elektrische energie


Elektrische energie E in J

De energie die verbruikt wordt

Vermogen P in W

De energie die in één seconde verbruikt wordt.

Tijd t in s

De tijd die het apparaat aan staat.


E = P x t


Warmte energie (stof)


Warmte energie Q in J

De totale energie die een stof opneemt bij verwarmen

Soortelijke warmte c in J/g⁰C

De energie die nodig is om een 1 gram van één bepaalde stof van 1⁰C

te verwarmen (Water = 4,18 J/g⁰C)

massa m in g

De hoeveelheid stof in gram

De temperatuur toename ∆T in ⁰C

De stijging van de temperatuur 

∆T = Teind - Tbegin


Q = m x c x ∆T

Energie omzetting waterkoker


De elektrische energie wordt omgezet in warmte.


Deze warmte wordt opgenomen door het water.


Als er geen energie verlies is dan is:


E = QVerbrandingswarmte


verbrandingswarmte is de warmte die vrij komt bij het verbranden van een bepaalde hoeveelheid stof.


Voor aardgas is dit 32 MJ/m³


Q = 32 MJ/m³ x V


De verbrandingswarmte van een vaste stof is gegeven in J/kg en van een vloeistof/gas in J/mL

Energiestroomdiagram of blokschema


Een diagram die de energie omzetting laat zien.