3H Resultante kracht

Eerste wet van Newton


Resultante kracht is de somkracht / totale kracht.


Resultante kracht 0N

Twee mogelijkheden

  • Voorwerp staat stil
  • Voorwerp beweegt met constante snelheid


Resultante kracht <> 0N

Drie mogelijkheden:

  • Versnellen 
  • Vertragen
  • van richting veranderen


Vier gevolgen van een kracht


  • Verandering van vorm.
  • verandering van richting.
  • verandering van snelheid.
  • houd iets op zijn plaats.


Vier belangrijke krachten

1) Voortstuwende kracht

          Duwen
          motor

          Windkracht (meewerkend)

          zwaartekracht

2) Wrijvingskracht

          Rolwrijving

          Windkracht (tegenwerkend)

3) Zwaartekracht

4) Normaalkracht

          kracht loodrecht op oppervlak