Parallel
animatedparallel23gif
animatedparallel2

Parallel schakeling


Stroom verdeelt


Itot = I1 + I2 + .....


Spanning hetzelfde


Utot = U1 = U2 = .....


Weerstand


1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 + .....