2T Fase

Fase: Toestand (vorm) waar een stof in voor komt.

Vastpakken

Zien

Ruiken

Vast

x

x

Vloeibaar

x

Gas

x

Vast

Vloeibaar

Gas

positie

Deeltjes zitten op vaste plek

deeltje bewegen dicht bij elkaar

Deeltjes bewegen vrij in de ruimte

Aantrekkingskracht tussen deeltjes

Zeer groot

groot

zeer klein

Tussen ruimte deeltjes

zeer weinig 

weinig

veel

Volume

kunt de stof niet samenpersen.

kunt de stof niet samenpersen

Makkelijk samen te persen

Snelheid

klein

groot

zeer groot