Enkel

Wet van Ohm


Spanning (U) in Volt (V)

Stroom (I) in Ampere (A)

Weerstand (R) in Ohm (Ω)


Bij constante temperatuur veranderd de weerstand van het materiaal niet.  Uitzondering: Constantaan.

Als weerstand niet veranderd zijn U en I evenrenredig.


bij temperatuurtoename neem weerstand toe 

U-I Constantaan                                               U-I  andere metalen

Weerstand constant                                          Weerstand neemt toe

Spanning en stroom meten


Spanningsmeter
hoge weerstand altijd parallel


Stroommeter

lage weerstand altijd in serie


Onderdelen:


NTC
(Negatieve temperatuur coëfficiënt)

Hogere temperatuur -> lagere weerstand

PTC

(Positieve temperatuur coëfficiënt)

Hogere temperatuur ->hogere weerstand.

LDR

(Licht afhankelijke weerstand)

Meer licht -> lagere weerstand