2V Grafieken

Snelheid op een moment


De snelheid op een moment bijvoorbeeld tussen c en d bereken je door de toename van de afstand te delen door de toename van de tijd.


v = Δs /Δt


Δ betekend toename.

   dat wat er bij komt


Δs = 50 - 30 = 20m

v = ?

Δt = 6 - 5 = 1 s

v = Δs /Δt

v = 20 / 1

v = 20 m/s

Gemiddelde snelheid


De gemiddelde snelheid in een v-t diagram is de beginsnelheid plus de eindsnelheid delen door 2.


vgem = (vbegin + veind) / 2


vgem = (1 + 5) / 2 = 3 m/s


In een v-t diagram is de afgelegde weg gelijk aan het oppervlakte onder de grafiek.

s = ?

t = 40 s

vgem = 3 m/s

s= vgem x t

s = 3 x 40

s = 120 m


Soorten beweging


afstand - tijd diagram (s-t)


Stilstaan    : komen geen meter bij


Eenparig   : per seconde komen er even veel meters bij
                      grafiek schuine lijn omhoog


Versneld   : per seconde komen er meer meters bij

                      dal parabool


Vertraagd: per seconde komen er minder meters bij

                      berg paraboolSnelheid tijd diagram (v-t)


Stilstaan    : snelheid 0 m/s


Eenparig   : snelheid horizontale lijn


Versneld   : snelheid schuine lijn omhoog


Vertraagd: snelheid schuine lijn omlaag