2T Geluid maken

Wat is geluid


Geluid is een trilling

Voor geluid is nodig:


Een bron: Die maakt geluid.

Een tussenstof:
Een stof / materiaal waardoor geluidstrillingen zich verplaatsten


Een ontvanger:
Ontvangt het geluid.

De luidspreker


bestaat uit een:

  • magneet
  • Spoel
  • Conus

Manieren van versterken.


Akoestisch: met een klankkast


Elektrisch: met een versterker en
                     luidsprekers

Geluid verplaats


Geluid verplaatst van a naar b met een snelheid.


Deze is afhankelijk van de stof  tussen de bron en ontvanger


De geluidssnelheid door lucht is 343 m/s


De afstand kun je berekenen door de geluidssnelheid x de tijd te doen.

Afstand = snelheid x tijd
s = v x t

Blokschema


Schematische weergave van hoe een trilling zich verplaatst.


2 soorten:

blokschema 1
blokschema 2