2V Dicheid

Dichtheid:


De massa van een bepaalde hoeveelheid stof.


In dit hoofdstuk

De massa van 1 cm³ stof


Om eerlijk te kunnen vergelijken moeten de stoffen dezelfde afmeting hebben om te kunnen zeggen welke van de twee zwaarder is. Daarom wordt altijd teruggerekend naar de massa van 1 cm³ of 1 dm³.