3H Kracht en versnelling

Kracht en versnelling


Om een voorwerp te versnellen is een kracht nodig.


de kracht hangt af van de massa die je wilt versnellen en de versnelling.


F = m x a


Als je de kracht op een voorwerp wilt verminderen bij een botsing dan veranderd de massa niet. Het kan alleen door een kleinere versnelling.


a = Δv / Δt


De snelheid blijft hetzelfde dus

Δt moet kleiner. Het duurt langer voordat je stil staat door bijvoorbeeld:

  • Airback
  • Kreukelzone
  • Gordel
  • Helm


Massa traagheid


Geeft de mate van verzet tegen verandering van snelheid en/of richting.


In de lift

plotseling stil voel je kracht op je knieën.

Plotseling snel naar beneden dan voel je jezelf wat lichter.In de bus 

plotseling optrekken jij valt naar achter omdat je nog stil staat.

Plotseling remmen val je naar voren omdat je lichaam nog een grotere snelheid heeft

Naar rechts of links maar je lichaam wilt rechtdoor