3T Atomen en straling

Atomen en straling:


Natuurlijk radioactief

Radioactieve materialen die in de natuur voor komen zoals uranium.


Kunstmatig radioactief

Radioactieve stoffen door de mens gemaakt.

Toepassing in geneeskunde (kanker) en militair.


Het ontstaan

Protonen en neutronen zijn niet in evenwicht. Hierdoor is de kern instabiel. In het atoom kunen er twee situaties op treden.

 1. De energie wordt gebruikt om kern stabiel te houden.
 2. De energie zorgt voor kernsplisting. Dit proces gaat door tot de stof weer stabiel is.
  Dit noemen we radioactief verval


Ionisieren

De radioactieve straling die vrij komt zorgt dat verbindingen tussen atomen verbeken en een molecuul uit elkaar valt.


Activiteit

Aantal atoom dat in een seconde vervallen (Splitsen). Dit meet je met een geigerteller in becquerel (afgekort Bq)


Halveringstijd / Halfwaardetijd (T in s)

De tijd die nodig is om de activiteit te halveren (aantal Bq).


Bescherming:

 1. tijd bloodstelling zo kort mogelijk;
 2. grote afstand;
 3. Afscherming (lood).


Versprijding: 

Als straling vrij komt in natuur dan kan dit in je lichaam komen via:

 1. lucht;
 2. water;
 3. eten.


Voorkomen:

Bij het werken met radioactief materiaal:

 1. Werk alleen in aangewezen ruimtes;
 2. Draag apparte kleding;
 3. mors geen radioactief materiaal;
 4. Was je handen grondig;
 5. Controleer regelmatig op radioactiviteit.


Maatregel na besmetting:

 1. Verwijder alle kleding / spullen;
 2. Berg besmettem spullen zorgvuldig op;
 3. Douche zeer grondig;
 4. Ontsmet de ruimte / sluit deze af;
 5. Gebruik van bepaalde middelen zoals jodium en magnesium op advies arts.