2V Geluid maken

Wat is geluid


Geluid is een trilling

Voor geluid is nodig:


Een bron: Die maakt geluid.

Een medium: een tussenstof waardoor geluidstrillingen zich verplaatsten.


Een ontvanger: Ontvangt het geluid.

Geluid verplaats


Geluid verplaatst van a naar b met een snelheid.


Die is afhankelijk van het medium


De geluidssnelheid door lucht is 343 m/s


Met s = v x t kun je dan rekenen

De luidspreker


bestaat uit een:

  • magneet
  • Spoel
  • Conus

Manieren van versterken.


Akoestisch: met een klankkast


Elektrisch: met een versterker en
                     luidsprekers

Blokschema


Schematische weergave van hoe een trilling zich verplaatst.


2 soorten:

blokschema 1
blokschema 2