3T Veiligheid

Gevaarlijke stoffen


Stoffenn die schade aan kunnen brengen aan mens of mileu.

Gifwijzer


Boekje of app met inofrmatie over giftige stoffen en planten.


Hierbij staat ook informatie over eerste hulp bij aanraking en/of inname

Gevaar / Hazard symbolen


Symbolen die de gevaarlijke eigenschappen van een stof weergeven.
Deze zijn wereldwijd hetzelfde.