3H Meer dan één kracht

Werklijn


Een lijn waarlangs krachten werken.


Evenwicht


Als twee tegengestelde krachten op dezelfde werklijn even groot zijn.


Normaalkracht (Fn)


Een tegengestelde kracht loodrecht op het oppervlak als gevolg van de zwaartekracht (Fz)


Resultante kracht


Het resultaat van verschillende krachten samen.

andere namen met dezelfde betekenis:

- somkracht

- netto kracht

- totale kracht

Krachten optellen


Noem kracht naar bijvoorbeeld links negatief en naar rechts positief.


De krachten kunnen nu opgeteld worden.


Uitkomst negatief dan is de resultante kracht ... N naar links


Uitkomst positief dan is de resultante kracht ... N naar Rechts

Eerste wet van Newton


Als de resultantekracht 0 N is dan staat het voorwerp stil of heeft een constante snelheid.


De resultante kracht is nul als de tegengestelde krachten op dezelfde werklijn even groot zijn