3T Krachten meten

Spiraalveer


Heeft een veerconstante

(Dit is een eigenschap van de veer en veranderd dus niet).
De veerconstante is de kracht die nodig is om de veer 1 cm uit te rekken.

Bij een veer is de kracht evenredig met de uitrekking.

Dat betekend als de kracht op de veer 2x zo groot is dan is de uitrekking ook twee maal zo groot. 

Veerunster


Een meetinstrument met een veer waarmee je krachten kan meten.


Slappe veer
Is dun en kun je kleine krachten mee meten.


Stugge veer

Is dik en kun je grote krachten mee meten. 

Zwaartekracht


De kracht waarmee een hemellichaam (planeet, maan of komeet) aan een voorwerp trekt.
De is afhankelijk van de grote van het hemellichaam.


massa: De hoeveelheid stof in gram


Gravitatie kracht is de zwaartekracht die aan één kilogram trekt.


Zwaartekracht (Fz) in Newton (N)

Massa (m) in kilogram (kg)

gravitatiekracht (g) in Newton per kilogram (N/kg)


Fz = m x g