2V Massa en Volume

Massa:

De hoeveelheid stof in gram.


Alles rond om ons heen bestaat uit een bepaald materiaal (stof)

De hoeveelheid stof kunnen we wegen met een balans en drukken we uit in gram (g) of kilogram (kg)

Volume / inhoud:

De ruimte die het voorwerp inneemt.


Volume gebruiken we vaak bij vaste voorwerpen.

Inhoud wordt gebruikt bij vloeistoffen en gassen.


Metriek stelsel

een letter waarmee we grote en kleine getallen makkelijker kunnen opschrijven.

(kilo, hecto, deca, __ , Deci, Centi, Mili)


aflezen ond

Manieren van rekenen


regelmatige vormen formule

Balk: V = l x b x h

Cilinder V = π r ² x h


Onregelmatige vormen
Onderdompelmethode.

Je meet hoeveel het water stijgt.

V = Veind - VbeginMassa en Volume