3H Remweg

Reactietijd, remweg en stopafstand


Reactietijd: De tijd die nodig is om te reageren.

reactieweg = beginsnelheid x reactietijd

s rea = v begin x trea
Wordt beïnvloed door:

                      

 • Druks
 • medicijnen
 • afleiding
 • vermoeitheid


Remweg: De die afgelegd wordt tijdens het remmen.


Bepalen uit grafiek of


vgem = (vbegin+veind)/2

srem = vgem x trem


afhankelijk van:

 • Kwaliteit remmen
 • wrijving banden op ondergrond
 • snelheid
 • massa


Stopafstand: de totale weg.


sstop = srea + srem

Minder ledsel


Minder letsel door kleinere kracht en/of druk op lichaam.

twee mogelijkheden

1) F = m x a   

    Kleinere kracht door kleinere versnelling.

2) p = F / A

    Door groter oppervlak wordt de kracht          verdeelt


Kleinere versnelling door er voor te zorgen dat het langer duurt voor je stil staat.

    a = Δv  / Δ t


als t groter wordt a kleiner


 • kreukelzonnen
 • gordel
 • airback